Een simpel kort artikel van 400 woorden hanteren we de kostprijs van 5 – 10 Euro.
Een meer complex thema of langer artikel van 800 – 1200 woorden kost 25 Euro.
Een mega artikel, of een zeer uitgebreide hulpgids, ca. 2000+ woorden, bedraagt 50 Euro

Wat is inbegrepen bij het laten schrijven van SEO proof blogberichten?

1. In de eerste plaats geschreven voor menselijke lezers
2. Perfect Nederlands
3. Solide structuur (H1, H2 kopjes indeling)
4. Een bijgaande optimale URL permalink (jouwwebsite.nl/blog/zoekterm)
5. Bijgaande meta data voorstellen (title tag, maximaal ca. 60 karakters spaties inbegrepen en meta beschrijving, maximaal 155 karakters spaties inbegrepen)
6. Bijgaand zoekwoorden onderzoek op basis meerdere keyword data bronnen (SEMrush, Ahrefs en Google Search Console)

Hoe kan het dat de blog tarieven zó laag liggen?

Ondergetekende is een freelancer zonder veel vaste lasten. Ik werk samen en stel zorgvuldig samen een team van native Nederlandse, Vlaamse, Engelstalige, Franstalige en Duitstalige schrijvers die ook freelancer zijn. Omdat er geen bureau aan te pas komt en geen tussenpartij kunnen we de kosten drukken. De schrijvers waar we mee samenwerken zijn vaak studenten, part time werkers, Nederlanders en Vlamingen die tijdelijk in het buitenland gestationeerd zijn en op zoek zijn naar een extra verdienste. Talent voor het geschreven woord vindt je niet alleen bij professionele tekstbureaus. Ook hobby of amateur schrijvers kunnen prima inhoudelijke teksten schrijven. Ik ga er dan nog overheen als second opinion en SEO nerd. Online aanwezigheid is een teamsport mijns inziens. Idealiter gaan meerdere personen over een blog voordat deze live komt.