Wil je je website laten scannen met een tool? Wellicht beter van niet. Bijvoorbeeld in de Yoast SEO plugin zit een functie die heet de Flesh Reading Ease. Totale onzin. Een tool/machine kan niet doorgronden of een tekst goed leesbaar is. Idem, met de groene check bolletjes. Deze benadering tot SEO teksten is niet zinvol. Hoewel er grote stappen zijn gezet v.w.b. kunstmatige intelligentie en ook machine learning, zijn tools nog steeds niet in staat om teksten te begrijpen en controleren zoals een mens doet.

Wat kost een SEO tekst check?

Voor een losse opdracht geldt het uurtarief van 45 Euro. Voor een doorlopend abonnement is dat 12.5 per uur. In een uur tijd kan ik doorgaans zo 1 – 2 teksten controleren, analyseren en suggesties tot verbetering doen. Dat ligt een beetje aan de lengte van de teksten, de diepgang, de hoeveelheid mogelijke zoektermen enzovoort.

Wat houdt een SEO tekst check in?

Ondergetekende leest de tekst. Ik analyseer deze met de tools Ahrefs en SEMrush en idealiter ook Google Search Console indien je mij toegang geeft. In een Word/PDF document rapporteer ik mogelijke verbeterpunten. Concrete praktische tips om de teksten beter uit de verf te doen laten komen.

Moet je de hele website laten controleren?

Nee zeker niet. Wat je zou kunnen doen is mij alleen de meest belangrijke artikelen te laten checken. De tips en adviezen kun je waarschijnlijk ook doortrekken zelf naar andere inhoud.