Het is op moment van schrijven nog steeds zo dat wanneer je korter verblijft in Nederland dan 4 maanden, je verplicht bent om jezelf uit te laten schrijven bij de gemeente. Oftewel, indien je langer dan 8 maanden van plan bent om rond te reizen en werken buiten Nederland, dan ben je verplicht om jezelf te laten verwijderen uit het Basisregistratie Personen (BRP).

Dit zou dan ook als gevolg hebben dat je je onderneming uit de KvK register zou moeten halen. Er is hier een uitzondering op. Indien de onderneming een bezoekadres in Nederland blijft houden of de ondernemingsactiviteiten primair in Nederland geschieden, dan mag men ingeschreven blijven staan bij de Kamer van Koophandel. Meer details hieromtrent in dit artikel.